Räddningskurs 1 den 1-2 september


Att gå en räddningskurs är ett naturligt steg när du klättrat några år och vill ge dig i kast med dom lite längre turerna. Här får du en grund till att bli en säkrare klättrare och en trygg replagskamrat. 

Innehåll
Kurserna ska lära eleven att hantera en uppsättning basmetoder som kan användas separat eller kombineras för att med utrustning för klättring på naturliga säkringar (kilar, friends etc) och fasta förankringar, säkert och effektivt möta och förebygga vissa olyckssituationer i brant klippterräng på klippor i icke alpin miljö under sommarförhållanden. 

Utbildningen ska vara sådan att eleven efter fullföljd kurs kan: - evakuera en immobiliserad replagskamrat i förste och -andremanssituationer, firning eller hissning. - ta sig ner säkert i brant terräng med en lättare skadad klättrare - samverka med professionell räddningspersonal 


Förkunskapskrav
Genomförd grund- och fortsättningskurs i klippklättring eller motsvarande kunskaper. Gärna några säsongers egen praktisk klättring. Detta för att underlätta inlärning på en högre nivå samt för att få systemförståelse. 

Exempel på moment som kan ingå:

  • Utrustning
  • Larmning och insatsverkan
  • Att ta sig ut ur systemet
  • Upphissning av andreman
  • Fira förbi knut

Kursnormer
Kursen följer SKF Svenska Klätterförbundets för räddningskurser. Alla instruktörer är SKF auktoriserade instruktörer. Max 4 deltagare per instruktör.

Övrig information
Samling lördag på morgonen, samlingsplats och tid anges senare. Vi kommer att hålla kursen på en klippa i närheten av Stockholm. Mat står var och en själv för. Kurserna erbjuds för alla över 18 år eller 16 år med målsmans godkännande.

 

 

Anmälan
Friluftsfrämjandet Huddinge.
Ange räddningskurs i mejlet.
Telefon: 08-774 85 99
E-post: huddinge@friluftsframjandet.se

Betalning
Kursen kostar 2850 kr + ev. medlemskap i Friluftsfrämjandet
Betalas till postgiro: 14 35 35-3, Friluftsfrämjandet Huddinge. De som har vårt säsongskort för klättring får 150 kr rabatt.
Kursavgiften är bindande.

Frågor och mer info:
lars.lindwall@bergsidan.se